forbot

Tipografiya "Poli-Ekspress"

+38 (067) 540-45-03
  • Tipografiya "Poli-Ekspress"
Quầy trưng bày
 Bộ tập sáng tạo nghệ thuật
 Bộ tập sáng tạo nghệ thuật
0.01 UAH
Hộp, kiện các tông
Hộp, kiện các tông
0.01 UAH
Sách giáo dục cho trẻ em phát triển
Sách giáo dục cho trẻ em phát triển
0.01 UAH
Sách giáo dục cho trẻ em phát triển
Sách giáo dục cho trẻ em phát triển
0.01 UAH
Hộp làm bằng các tông láng
Hộp làm bằng các tông láng
0.01 UAH
 Bao gói quà tặng
 Bao gói quà tặng
0.01 UAH
Hộp các tông để đóng gói hàng
Hộp các tông để đóng gói hàng
0.01 UAH
 Sửa chữa hàng hoá dùng cho trẻ em
 Sửa chữa hàng hoá dùng cho trẻ em
0.01 UAH
Sản xuất túi hộp theo đơn đặt hàng
Sản xuất túi hộp theo đơn đặt hàng
0.01 UAH
Sản xuất sách báo theo đơn đặt hàng
Sản xuất sách báo theo đơn đặt hàng
0.01 UAH
 Chế tạo hàng thủ công theo đặt hàng
 Chế tạo hàng thủ công theo đặt hàng
0.01 UAH
Sản xuất sách báo theo đơn đặt hàng
Sản xuất sách báo theo đơn đặt hàng
0.01 UAH
 Bộ tập sáng tạo nghệ thuật
 Bộ tập sáng tạo nghệ thuật
Hộp, kiện các tông
Hộp, kiện các tông
Sách giáo dục cho trẻ em phát triển
Sách giáo dục cho trẻ em phát triển
Sách giáo dục cho trẻ em phát triển
Sách giáo dục cho trẻ em phát triển
Hộp làm bằng các tông láng
Hộp làm bằng các tông láng
 Bao gói quà tặng
 Bao gói quà tặng
Hộp các tông để đóng gói hàng
Hộp các tông để đóng gói hàng
 Sửa chữa hàng hoá dùng cho trẻ em
 Sửa chữa hàng hoá dùng cho trẻ em
Sản xuất túi hộp theo đơn đặt hàng
Sản xuất túi hộp theo đơn đặt hàng
Sản xuất sách báo theo đơn đặt hàng
Sản xuất sách báo theo đơn đặt hàng
 Chế tạo hàng thủ công theo đặt hàng
 Chế tạo hàng thủ công theo đặt hàng
Sản xuất sách báo theo đơn đặt hàng
Sản xuất sách báo theo đơn đặt hàng
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kharkov region,  Kharkov,  61105,  st. Fonvizina 18

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Tipografiya "Poli-Ekspress". Tất cả thông tin về Tipografiya "Poli-Ekspress" tại Kharkov (Ukraina).